Oorlog en monumenten in Ochten

Gedenkteken Bonegraafseweg Ochten

Dit monument aan de Bonegraafseweg nabij nummer 72 herinnert aan de Dakota die op 18 september 1944 neerstortte. Zes Amerikanen en achttien Engelsen kwamen hierbij om het leven.

Het gedenkteken aan de Bonegraafseweg.

Op de plaquette staat: 'Op het terrein achter deze gedenknaald stortte op 18 september 1944 een Dakota neer. Daarbij kwamen alle inzittenden, zes Amerikaanse bemanningsleden en achttien Engelse parachutisten, om het leven. Op weg naar de droppingszones ten westen van Arnhem werden zij met nog een aantal andere vliegtuigen het slachtoffer van het in de uiterwaarden van Ochten opgestelde Duitse luchtafweergeschut.'

Het bovenste gedeelte van de plaquette.

Het onderste gedeelte van de plaquette.

De familie Frank

In Ochten woonde in de oorlog textielhandelaar Salomon David Frank. Hij geloofde dat hij en zijn gezin zouden overleven als hij het bevel opvolgde om zich met zijn gezin op transport te laten stellen. Pogingen uit zijn omgeving om hem te overreden tot onderduiken waren vergeefs. Na de oorlog bleek hun gruwelijk lot. Salomon David Frank (geb. 8 oktober 1902 in Ochten) was omgebracht op 9 juli 1943 in Sobibor. Zijn vrouw Maria Anna de Jong (geb. 16 september 1902) werd op 1 september 1943 omgebracht, evenals hun twee dochtertjes, Betty Frank (geb. 29 mei 1932) en Ietje Frank (geb. 23 maart 1936)

Het straatnaambord van de S.D. Frankstraat.

Ter nagedachtenis aan de zeer gerespecteerde familie Frank werd een straat naar hen vernoemd.

Stolpersteine

Op 26 juli 2011 werd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig op het trottoir voor Ambachtstraat 7  in Ochten vier zogenoemde Stolpersteine gelegd. Eén voor Salomon Frank, één voor zijn vrouw Marianne en twee voor hun dochtertjes Betty en Ietje. De familie Frank woonde aan de Ambachtstraat tot april 1943.

Stolpersteine voor de familie Frank uit Ochten

Overal zijn dergelijke stenen gelegd voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Demnig noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Gunter Demnig legt de stenen voor het huis waar de familie Frank het laatst woonde.

Het project Stolpersteine loopt sinds 1994.

 

Monument Ochten

 

Herinneringsmonument WO II in Ochten bij kerk

Dit monument werd in de beginjaren vijftig van de vorige eeuw mogelijk gemaakt door leden van het Reüniecomité 44e Regiment Infanterie en inwoners van de voormalige gemeente Echteld. Het is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Ad Slinger uit Den Haag. Op zaterdag 10 mei 1952 werd het onthuld door de toenmalige Commissaris van de Koningin Jhr. Dr. C.G.C. Quarles van Ufford. 

Bijna 64 jaar stond het monument aan de Molendam op het plein voor het voormalige gemeentehuis van Echteld. In verband met de andere bestemming van deze locatie is in overleg met het 4&5 mei Comité Ochten-Eldik, de heer Roel van den Hatert (Reüniecomité 44e Regiment Infanterie) en het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Ochten een nieuwe plek bepaald: bij de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 1. Op vrijdag 15 januari 2016 werd het monument verplaatst.

Het monument aan de Molendam.

Detailfoto van het monument aan de Molendam.

De 44 R.I.-straat in Ochten

Op het bord staat: 'Het 44ste Reg. Infanterie onder commando van de kolonel G.D.E.J. Hotz verdedigde in de Meidagen van 1940 met heldenmoed de Ochtense stellingen tegen een onverhoedse aanval van overmachtige Duitse stoottroepen. Voor de laatste maal kwamen de militairen van oud 44 R.I. bijeen voor hun 30ste reünie. Het monument ter nagedachtenis van hun gesneuvelde kameraden zal het symbool blijven van hun heldhaftig optreden en hun verbondenheid met ons. De inwoners'.

Straatnaambord van de 44 R.I.straat.