Oorlog en monumenten in IJzendoorn

Dodenherdenking anno nu

Op 4 mei sluiten de inwoners van IJzendoorn zich aan bij Echteld en Ochten voor dodenherdenking, omdat in het dorp IJzendoorn geen herdenkingsmonument staat.

Dodenherdenking in 1945

Vermeldenswaard is, dat direct na de bevrijding in het dorp IJzendoorn de eerste landelijke herdenking plaats vond. Burgemeester J. Houtkoper had hiervoor het initiatief genomen. De inwoners, die door de evacuatie overal in het land verspreid waren geweest, konden nu 'thuis' herdenken en op bescheiden wijze de bevrijding vieren. De plechtigheid was in een weiland van Dirk Vermeulen nabij het 'Spookhuis' aan de Keizerstraat in IJzendoorn waar een groot kruis was geplaatst. Er was ook veel belangstelling vanuit het leger. Daarna werd op gepaste wijze feest gevierd in een tent die in het weiland was opgezet.