De familie Frank uit Ochten

Salomon David Frank had in Ochten in de Ambachtstraat een goed florerende textielwinkel. Het ging hem zo goed, dat hij een nieuw pand liet bouwen naast het oude. Het nieuwe pand is in de oorlog verwoest, terwijl het oude pand nog aan de Ambachtstraat staat. Ook liet de heer Frank twee blokken huizen (twee onder een kap) bouwen in de Driehoek, een zijstraat van de toenmalige Dorpsstraat, nu een zijwegje van de Liniestraat. Één blok staat er nog steeds.

Familie FrankBij alle activiteiten in het dorp Ochten gaf Frank acte de présence. Hij zat in diverse besturen, waaronder de Oranjevereniging, en heeft diverse films van Ochten gemaakt, waarvan een aantal bewaard wordt in het Joods-Historisch Museum in Amsterdam.

Hij geloofde dat hij en zijn gezin het zouden overleven, als hij het bevel opvolgde zich met zijn gezin op transport te laten stellen. Van diverse zijden werd hem aangeraden onder te duiken. Echter tevergeefs. Veel mensen kwamen kijken toen de familie met een autobus van Verhoeks uit Tiel door de Duitsers werd opgehaald. Het was een droevig afscheid. Er werd daarna niets meer van hen vernomen.

Foto van Maria Anna de Jong.Na de oorlog werd hun lot pas duidelijk. Salomon David Frank, geboren op 8 oktober 1902 te Ochten, was omgebracht op 9 juli 1943 te Sobibor. Zijn vrouw Maria Anna de Jong, geboren 16 september 1902, op 11 juni 1943. Op diezelfde datum werden ook hun dochtertjes Betty Frank, geboren 29 mei 1932 te Ochten, en Ietje Frank, geboren 23 maart 1936, omgebracht.

Ter nagedachtenis en herinnering aan deze zeer gerespecteerde familie is in Ochten een straat naar hen vernoemd, de S.D. Frankstraat. De moord door de Duitsers op deze joodse familie is een zwarte bladzijde in de historie van onze gemeente.

Bron: "Twee minuten stilte", uitgave van de gemeente Neder-Betuwe i.s.m. Historische Kring Kesteren en Omstreken en de basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe.