Replica

Omdat er slechts een tiental grafstenen van dit soort in ons land bekend zijn, is de steen naar het museum voor Oudheidkunde in Leiden overgebracht. Ter compensatie werd voor de Dodewaardse toren een replica gemaakt. Deze steen is nog steeds goed zichtbaar en de Latijnse tekst luid als volgt: “Marcus Traianus Gumattius, zoon van Gaiso, oudgediende van de ruiterafdeling der Afrikanen, heeft dit bij testament laten oprichten”.

Gumattius is een Germaanse naam. De ruitereenheid der Afrikanen kwam ten tijde van de Bataafse opstand (ca. 70 na Chr) naar Germania inferior, de provincie waartoe Nederland in de Romeinse tijd behoorde. Hier werden nieuwe manschappen gevonden waaronder Gumattius. Na zijn actieve diensttijd kreeg hij het Romeinse burgerrecht, wat te zien is aan zijn driedelige naam.

Aan de Kalkestraat liggen een aantal kleine vindplaatsen van préhistorisch materiaal, veel is dit echter niet.