Oude dijk

Het oude dijkverloop is terplaatse nog helemaal terug te vinden in de verloop van de straten ‘Oude Dijk’ en in een deel van de ‘Lagekampseweg’. Met name de Oude Dijk ligt ook nog aanzienlijk hoger dan de rest van de buurschap. In de richting van Dodewaard is ter hoogte van de Melkdreef nog wat Romeins materiaal gevonden.

Ook Dodewaard is evenals Ochten archeologisch niet zo rijk. Wel werd in de 19e eeuw bij het dorp een fraaie Romeinse grafsteen uit de eerste eeuw na het begin van de jaartelling gevonden. Het is echter niet bekend waar. Deze grafsteen werd door de inwoners in de Romaanse kerktoren gemetseld en trok mede daardoor de belangstelling van de ‘professoren uit Leiden’.