Opheusden-Kesteren

Tussen Opheusden en de plaats waar nu de McDonalds in Ochten staat, ligt een lange en relatief hoge strook grond. Dit is eveneens een oeverwal gevormd in de preshistorie aan de oever van een oer-rijn. Deze oer-rijn stroomde destijds vanuit de hoofdstroom in zuidwestelijke richting.

In Opheusden begint deze oeverwal bij de Hamsestraat en gaat dan langs ‘De Delle’, langs ‘Boom en Vrucht’, langs ‘De Peppelenwoerd ‘ aan de Broekdijk, naar het punt waar de Cuneraweg kruist met de Rijksweg A15.

Op verschillende plaatsen op deze relatief hoge rug zijn archeologische sporen te ontdekken. In Opheusden ter hoogte van het Vispad liggen de sporen van een nederzetting uit de IJzertijd met doorlopende bewoning tot na de Romeinse tijd.