Neder-Betuwe, een gemeente met bodemschatten

Het landschap van de Betuwe is gevormd door de rivieren. Na de laatste ijstijd ongeveer tienduizend jaar geleden werden de toenmalige Rijn en Maas door de ontstane stuwwallen gedwongen in westelijke richting te stromen.

De oorspronkelijke naar het noorden gerichte beddingen werden door de gletsjerwerking opgestuwd en de oorspronkelijke doorgang naar het noorden was niet langer mogelijk. De genoemde rivieren schuurden zich als een brede delta door het oorspronkelijke landschap om ergens westelijk, ver in de toenmalige Noordzee uit te monden.

Naarmate het klimaat zachter werd, vestigden zich mensen in het gebied. Aanvankelijk waren het rondtrekkende ‘jagers en verzamelaars’, maar zo’n drieduizend jaar voor het begin van de jaartelling vestigden ze zich blijvend.

Lees hier de geschiedenis van het Neder-Betuwse gebied (PDF, 40,9 kb).