Inventarisatie van de Betuwelinie

In de gemeente Neder-Betuwe is eind 18e en begin 19e eeuw een verdedigingslinie aangelegd, vanaf de Rijn richting de Waal. Deze linie is gelegen op het smalste gedeelte van de gemeente, van Kesteren richting Ochten.

Hiermee werd de angst weggenomen dat de vijand de Grebbelinie via de Betuwe zou kunnen omzeilen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is de linie in gebruik geweest, in 1940 door de Nederlanders en in 1944 door de Duitsers. Vandaag de dag is er, door de ruilverkaveling en andere landinrichtingen, een zeer groot gedeelte van de linie verdwenen.

Rapport

Beter gezegd, er is met uitzondering van de Spees bijna niets meer over van wat het vroeger was. Op een aantal plaatsen is het tracé nog wel duidelijk in het landschap herkenbaar. In het rapport ‘Inventarisatie van de Betuwelinie’ worden de delen van de dijk en de forten die nog wel bestaan beschreven en hoe het er vroeger uitgezien moet hebben. Daarnaast worden de kazematten beschreven die in de 20ste eeuw gebouwd zijn.

Meer informatie

Fort de spees