Dorpsgrenzen

Dodewaard is een beetje een vreemd verhaal met betrekking tot de dorpsgrenzen.

De Dalwagen heeft altijd de grens gevormd tussen de dorpspolders van Dodewaard (westelijk) en Hien (oostelijk). Een groot deel van de Dodewaardse dorpskom ligt in de Hiense dorpspolder. De oorspronkelijke Dodewaardse dorpskom zal meer in de buurt van de Dodewaardse kerk hebben gelegen, mogelijk zelfs buitendijks.