Dijkdoorbraken

Het lijkt er op dat in Ochten in die vroege periode niet veel woon- en vestigingsmogelijkheden zijn geweest. De slechte ondergrond wordt temeer geïllustreerd door de vele doorbraakkolken die door deze slechte ondergrond konden ontstaan bij talrijke dijkdoorbraken.

Op zich zijn deze kolken (ook wielen of waayen genoemd) fraaie natuurmonumenten die ons herinneren aan een periode uit de geschiedenis waarin de bevolking met regelmaat het onderspit moest delven bij de strijd tegen het water.