Den Olden Hofstad

Verder achter de dijk op de Paardendreef stond op een heuvel het kasteel ‘Den Olden Hofstad’. Deze voormalige kasteelplaats is nog goed te herkennen als een forse verhoging in het landschap waarop de boerenwoning van de familie Wouters staat. Aan de achterzijde zijn nog restanten van de oude omgrachting aanwezig. Waarschijnlijk is Den Olden Hofstad het stamhuis van adellijke Van Dodewaards geweest.

Midden in het dorp aan de Pluimenburgsestraat staat ongeveer tegenover het voormalige gemeentehuis nog een restant van het kasteel De Pluymenburg. Het huis zoals het nu is, is nog nauwelijks als een kasteel te herkennen. Toch zijn er nog oude fragmenten in terug te vinden. Tot omstreeks 1900 was het oude kasteel als zodanig nog heel goed te herkennen.