Den Esch

Aan de Kerkstraat in Hien is nog steeds het adellijk huis Den Esch te vinden. Het werd in de 17e eeuw gebouwd en is nog heel gaaf bewaard gebleven. Ook de bewoners van dit kasteeltje hadden zitting in de ridderschap van Nijmegen. Verder vinden we in Hien nog restanten van het adellijk huis de Vrijenburg en het huis Hienderoort ook wel ‘Den Heuvel’ genoemd.

In het voormalige dorp Wely, dat in het begin van de 17e eeuw kerkelijk onder Hien werd gebracht, stond ooit het kasteel De Toren van Wely. Bij boerderij De Toren aan de Groenestraat zijn in de jaren zeventig funderingen van het oude kasteel opgegraven. Bij die graafwerkzaamheden werd veel archeologisch materiaal uit de late middeleeuwen gevonden. Op een 17e eeuwse kaart van de cartograaf  Van Geelkerken wordt de toren nog afgebeeld.

Waarschijnlijk zijn de laatste restanten er van in het begin van de 18e eeuw afgebroken en werd ter plaatse een grote boerderij gebouwd. Deze historische boerderij is enkele jaren geleden gesloopt. Op deze plaats is recent een nieuwe woning in de vorm van de oude boerderij herbouwd.

Tot slot wijzen wij u op een prehistorische vindplaats gelegen tussen Hien en Wely. Dit is het perceel dat de Wuurjes wordt genoemd. Bij het rooien van een boomgaard in de jaren zeventig kwam hier veel archeologisch materiaal uit de IJzertijd en Romeinse tijd aan het oppervlak. Een van de bijzonder vondsten was een stalen hondenketting wat aanduidde dat men ook in die tijd honden aangelijnd hield.