Algemene informatie

De gemeente Neder-Betuwe ontstond op 1 januari 2002 door een fusie van gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren en bestaat uit de dorpen Dodewaard, Echteld, IJzendoorn, Kesteren, Ochten en Opheusden.

Aantal inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari 2017 is 23.303, waarvan 11.665 mannen en 11.638 vrouwen.

Op 1 januari 2016 was dat 23.049, waarvan 11.521 mannen en 11.528 vrouwen.

Geschiedenis

Lees hier meer over de geschiedenis van Neder-Betuwe.

Kenmerken Dodewaard

Met ruim 4500 inwoners is Dodewaard een van de vier grotere kernen in de gemeente Neder-Betuwe. Het dorp strekt zich uit ten zuiden van rijksweg A15 (afslag 36 Dodewaard-Opheusden) langs de rivier de Waal.

Bereikbaarheid

Behalve een goede bereikbaarheid over de A15 beschikt het dorp ook over een eigen station (station Hemmen-Dodewaard). De spoorverbinding tussen Tiel en Arnhem wordt verzorgd door Syntus.

Voorzieningenniveau

De winkels zijn hoofdzakelijk gesitueerd in de dorpskern. Het dorp heeft twee basisscholen. De openbare basisschool De Bellefleur en de Christelijk Nationale school De Hien. Voor het voortgezet onderwijs zijn leerlingen aangewezen op Kesteren, Zetten, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Zie Basisscholen in de gemeente voor meer informatie.

Werkgelegenheid

Industrieterrein ’De Bonegraaf’ levert een aandeel in de werkgelegenheid. Het bedrijventerrein wordt aan de westkant uitgebreid met 35.000 m² uitgeefbare kavels. Zie Bonegraaf West voor meer informatie.

Kerncentrale

Nationale bekendheid kreeg Dodewaard vanwege de aanwezigheid van de kerncentrale. De centrale is inmiddels stilgelegd en bevindt zich sinds 2005 in een staat van "Veilige insluiting". Het gebouw wordt na een periode van 40 jaar ontmanteld.

Opvallend

Een opvallende plaats in de dorpskern neemt het voormalige gemeentehuis in. Het gebouw is in oude stijl hersteld en ook de prachtige tuin kreeg weer de statige uitstraling van vroeger.

Woningbouw

In Dodewaard zijn meerdere woningbouwprojecten in voorbereiding. Zie het overzicht van woningbouwprojecten in onze gemeente voor meer informatie.

Kenmerken buurtschappen Hien en Wely

Neder-Betuwe kent in totaal vier buurtschappen. Wely en Hien vlakbij Dodewaard en Eldik en Pottum bij Ochten.

Hien

De buurtschap Hien ligt pal tegen de bebouwing van Dodewaard aan en wel in oostelijke richting.

Wely

De buurtschap Wely is de meest oostelijke woongemeenschap in de gemeente. De woongemeenschap ligt op de weg van Dodewaard naar Andelst en vormt de grens met de gemeente Overbetuwe.

Kenmerken Echteld

Het rustieke dorpje Echteld telt rond de 1200 inwoners. Het dorp ligt ten zuiden van de rijksweg A15 (afslag 34 Echteld). Het uitgestrekte grondgebied van het meest westelijk gelegen dorp wordt omsloten door de Waal in het zuiden, het Amsterdam-Rijnkanaal en industrieterrein Medel in het westen.

Kenmerkend in de oude dorpskern zijn kasteel De Wijenburg, hotel/restaurant Het Wapen van Balveren en de Hervormde Kerk. De kerk komt al in 1395 in de boeken voor. Een belangrijke vondst was een aantal jaren geleden bij de restauratie een aantal schitterende muurschilderingen (fresco’s). Een bezoekje aan de dorpskern is in alle opzichten de moeite waard.

Onderwijs

Het dorp heeft een eigen basisschool, de openbare Prins Willem Alexander basisschool. Voor het voortgezet onderwijs zijn leerlingen aangewezen op Kesteren, Tiel, Rhenen en Veenendaal. Het voorzieningenniveau in het dorp is voor het overige erg beperkt.

Industrieterrein

Ten noordwesten van het dorp ligt het grote industrieterrein Medel. Medel I is grotendeels gereed, Medel II is in voorbereiding. De gemeente Tiel, waartoe Medel sinds 1 januari 2002 behoort, en de gemeente Neder-Betuwe beheren het terrein gezamenlijk middels een industrieschap. Medel is voor de inwoners van Echteld belangrijk met het oog op de werkgelegenheid.

Kenmerken Kesteren

Kesteren is het meest centraal gelegen dorp van de gemeente en telt bijna 5100 inwoners. Het dorp ligt ten zuiden van de Rijn en ten noorden van rijksweg A15 (afslag 35 Kesteren).

Bereikbaarheid

Naast de oost-west ontsluiting via de A15 kan het dorp ook vanuit het noorden worden bereikt via de noord-zuid ontsluiting de N233 (Veenendaal-Ochten). Kesteren heeft eveneens een eigen station aan de door Syntus onderhouden spoorverbinding tussen Tiel en Arnhem.

Stationsgebouw

Het monumentale stationsgebouw is een sieraad voor het dorp. In dit gebouw is de Historische Kring Kesteren & Omstreken gevestigd, het Arend Datema Instituut.

Voorzieningen

Het voorzieningenniveau is redelijk tot goed. De winkels zijn hoofdzakelijk gesitueerd in de dorpskern. Om het niveau van de winkelvoorzieningen op peil te houden of te verbeteren, wordt gewerkt aan een plan voor winkelconcentratie in de Hoofdstraat.

Basisonderwijs

Het dorp heeft drie basisscholen. De openbare basisschool Het Palet, de christelijke school Het Kompas en de Hervormde school De Wegwijzer. Het Palet vormt een deel van een basisschool, waarvan de tweede locatie in het dorp Opheusden staat. Zie ook: Basisscholen in de gemeente.

Voortgezet onderwijs

In Kesteren staan drie scholen voor voortgezet onderwijs. De Helicon Groenschool (voor leerlingen van 12 tot 16 jaar), de regionale scholengemeenschap Pantarijn (VMBO, HAVO en VWO) en het Van Lodensteincollege (VMBO, HAVO en VWO). De leerlingen die zijn aangewezen op andere vormen van onderwijs kunnen in Zetten, Rhenen of Veenendaal terecht.

Werkgelegenheid

Industrieterrein Panhuis levert een bijdrage in de werkgelegenheid van Kesteren. De meeste inwoners hebben echter hun werkzaamheden buiten het dorp.

Woningbouw

In Kesteren zijn meerdere woningbouwprojecten in voorbereiding. Zie ook: overzicht van woningbouwprojecten in onze gemeente.

Kenmerken Ochten

Het dorp Ochten ligt ten noorden van de Waal en ten zuiden van rijksweg A15 (afslag 35 Ochten). Naast de oost-west ontsluiting via de A15 kan het dorp ook vanuit het noorden worden bereikt via de noord-zuid ontsluiting de N233 (Veenendaal-Ochten).

Basisonderwijs

Het dorp heeft drie basisscholen: de openbare J.A. Houtkoper basisschool, de protestants christelijke Rehobothbasisschool en de christelijke Sébaschool. De J.A. Houtkoperschool vormt een onderwijskundige eenheid met de Isandraschool in IJzendoorn.
Zie het overzicht van basisscholen in de gemeente voor meer informatie.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs kiezen leerlingen scholen in Kesteren, Zetten, Rhenen en Veenendaal.

Wederopbouw

In de Tweede Wereldoorlog werd de dorpskern van Ochten vrijwel geheel vernietigd. Op de puinhopen verrees kort na 1945 een geheel nieuw dorp met huizen en gebouwen (waaronder het gemeentehuis van de voormalige gemeente Echteld) in de kenmerkende stijl van de wederopbouw.

Hoog water

Ochten raakte internationaal bekend tijdens de hoogwaterperiode in 1995. De dijk ten oosten van Ochten leek te bezwijken en de inwoners van de dorpen in de omgeving moesten verplicht evacueren. Een beeldje nabij de aanlegsteiger van de voormalige pont over de Waal herinnert aan deze roerige dagen.

Wandelroutes

Wandelen door de uiterwaarden is vanaf deze aanlegsteiger mogelijk. Zowel in oostelijke als in westelijke richting zijn langs de dijk twee aantrekkelijke wandelroutes uitgezet.

Voorzieningen

Ochten telt ongeveer 4500 inwoners. Het voorzieningenniveau is redelijk tot goed. De winkels zijn hoofdzakelijk gesitueerd in de oude dorpskern. Om het niveau van de winkelvoorzieningen op peil te houden of te verbeteren, wordt onderzocht in hoeverre een winkelconcentratie mogelijk is.

Werkgelegenheid

Hoewel de meeste inwoners van Ochten hun werkzaamheden buiten het eigen dorp hebben, verschaffen de bedrijven op industrieterrein De Heuning toch een wezenlijk aandeel in de werkgelegenheid.

Woningbouw

In Ochten zijn meerdere woningbouwprojecten in voorbereiding. Zie het overzicht van woningbouwprojecten in onze gemeente voor meer informatie.

Kenmerken Opheusden

De grootste dorpskern van de gemeente is Opheusden. Het dorp telt rond de 6000 inwoners. Opheusden ligt ten zuiden van de Rijn en noordelijk van rijksweg A15 (afslag 36 Opheusden).

Bereikbaarheid

Opheusden is via afrit 36 met de A15 verbonden. Wageningen kan bereikt worden met de veerpont Opheusden-Wageningen, een van de oudste Nederlandse veerverbindingen. Het station Opheusden bevindt zich aan de rand van het dorp, treindiensten tussen Tiel en Arnhem worden verzorgd door Syntus.

Voorzieningen

De winkels zijn hoofdzakelijk gesitueerd in de dorpskern. In 2006 werd in de Dorpsstraat het nieuwe centrum Swaenenstate geopend, waar het mede door een grote parkeervoorziening uitstekend winkelen is. Het gemeentehuis van Neder-Betuwe staat eveneens in het dorpscentrum.

Basisscholen

Het dorp heeft vier basisscholen. De openbare basisschool Het Palet, de Christelijke basisscholen op Gereformeerde Grondslag Eben Haëzer en Rehoboth en de Hervormde School. Het Palet vormt een deel van een basisschool, waarvan de tweede locatie in het dorp Kesteren staat. Zie het overzicht van basisscholen in de gemeente voor meer informatie.

Voortgezet onderwijs

De leerlingen die de basisschool verlaten, zijn voor het voortgezet onderwijs aangewezen op Kesteren, Zetten, Rhenen, Veenendaal en Wageningen.

Karakteristiek

In het karakteristieke rivierenlandschap liggen schitterende plekjes die het bezoeken alleszins waard zijn. Een fietstocht of wandeltocht in westelijke richting over de Rijnbandijk voert langs onder meer Fort De Spees.  Prachtige uitzichten op de Utrechtse Heuvelrug en natuurgebied De Blauwe Kamer aan de overzijde van de Rijn maken een tochtje extra de moeite waard.

Laanboomcentrum

Het dorp Opheusden is bekend vanwege de grote laanboomkwekerijen. Het dorp afficheert zich als een van de grootste laanboomcentra in Europa. De kwekers hebben gronden in de wijde omgeving van Opheusden ter beschikking.

Vuurlinie

Opheusden werd in mei 1940 en in het najaar van 1944 geëvacueerd omdat het dorp in de vuurlinie lag. Veel gebouwen en huizen werden tijdens de oorlog vernield en moesten daarna weer worden opgebouwd.

Woningbouw

In Opheusden zijn meerdere woningbouwprojecten in voorbereiding. Zie het overzicht van woningbouwprojecten in onze gemeente voor meer informatie.

Kenmerken IJzendoorn

IJzendoorn is met 1100 inwoners het kleinste dorp in de gemeente. Het dorp ligt aan de noordoever van de Waal tussen Ochten en Echteld in. Aan de noordzijde loopt rijksweg A15. IJzendoorn is vanaf de snelweg te bereiken via afslag 34 Echteld of 35 Ochten.

Overnachtingshaven

Voor de scheepvaart is IJzendoorn een belangrijk dorp. Rijkswaterstaat creëerde daar een overnachtingshaven. Vooral in de weekenden maken de schippers daar in grote getale gebruik van. Een wandeling vanuit IJzendoorn over de Waalbandijk naar de haven is in alle opzichten de moeite waard. Naast een stukje prachtig en karakteristiek natuurschoon van het rivierenland kunnen ook schepen in de haven van dichtbij worden bekeken.

Voorzieningenniveau

Het voorzieningenniveau in het dorp IJzendoorn is uiterst beperkt. Voor boodschappen zijn de inwoners al snel aangewezen op de grotere dorpen in de gemeente.

Basisschool

Het dorp heeft wel een basisschool, de openbare Isandraschool. De Isandraschool vormt sinds 2006 een onderwijseenheid met de openbare J.A. Houtkoperschool in Ochten. Voor het voortgezet onderwijs zijn leerlingen aangewezen op Kesteren, Tiel, Rhenen en Veenendaal. Zie het overzicht van basisscholen in de gemeente voor meer informatie.

Woningbouw

In IJzendoorn wordt de uitbreidingswijk IJzendoorn-West voorbereid. Zie ook het overzicht van woningbouwprojecten in onze gemeente.