Historische Kring Kesteren en Omstreken en Het Arend Datema Instituut

Het Arend Datema Instituut omvat het Archief- en Informatie Centrum voor de Betuwe (AIC) en de Historische Kring Kesteren en omstreken (HKK&O).

De Historische Kring Kesteren en Omstreken is gevestigd in het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren.

Kijk ook op de website van het Streekmuseum Baron van Brakell .

Bezoekadres

Provincialeweg 19, 4032 NZ Ommeren

Postadres

Postbus 62
4040 DB Kesteren
t. (0344) 607431 b.g.g. (06) 10710990
e. info@hkko.nl

Openingstijden

Meer informatie vindt u op www.hkko.nl.