De Schatkist van Neder-Betuwe

Op welke historische plekken en bezienswaardigheden (cultureel erfgoed) zijn inwoners uit Neder-Betuwe trots? Wat willen inwoners graag behouden en vinden ze belangrijk voor Neder-Betuwe? Het is te zien op een mooi vormgegeven gratis poster die onlangs huis-aan-huis is bezorgd.

Alle historische schatten en kansen in één poster
Schatkist van Neder-Betuwe: 2000 jaar cultuurgeschiedenis

We moeten onze kinderen meer vertellen over de strijd tegen het water. Ze weten niet meer wat dat is.”

Vele inwoners van Neder-Betuwe hebben in de afgelopen maanden verhalen van vroeger en kansen voor de toekomst verzameld. De Schatkist van Neder-Betuwe, 2000 jaar cultuurgeschiedenis, is goed gevuld.

Op de poster ‘Kansen voor de toekomst. De Schatkist van Neder-Betuwe’ (PDF, 972 kb) staan full colour foto’s met teksten die aangeven op welke historische plekken en verhalen inwoners het meest trots zijn. Onderwerpen die volgens inwoners in de schatkist horen: de Romeinen, de dijken en uiterwaarden, de Betuwelinie, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw, de rivieren Waal en Nederrijn, natuur langs de rivieren, de strijd tegen het rivierwater, dorpskerken, oude dorpswegen, boomkwekerijen en boomgaarden, steenfabrieken, landbouw, oude boerderijen en zelfs de voormalige kerncentrale Dodewaard.

Historische fiets- en wandelpaden bijvoorbeeld langs de Betuwelinie; restauratie van erfgoed zoals oude gemalen en kloosters; oude gebouwen woonfuncties geven; het betrekken van jongeren bij wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd (expositieruimte) zijn een greep uit de kansen die inwoners noemen.

Er zijn nog een aantal exemplaren van de gedrukte poster beschikbaar. U kunt een exemplaar opvragen door te mailen naar schatkist@nederbetuwe.nl.

Rijke oogst in canon van Neder-Betuwe

De historische verhalen, anekdotes en beeldmateriaal van inwoners zullen samen met bestaand materiaal later een canon (boek) gaan vormen: 2000 jaar cultuurgeschiedenis en erfgoed van gemeente Neder-Betuwe.

Combinatie met Omgevingsvisie

De onderwerpen en verhalen uit de schatkist dienen ook als inspiratie voor de Omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt. Op welke wijze is cultuurhistorie te combineren met ruimtelijke vernieuwing, de kwaliteit van woningbouw of met klimaatveranderingen maar ook met promotie van het toerisme?

Het project ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ kreeg die naam om de geschiedenis en het erfgoed van Neder-Betuwe zichtbaar te maken en tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat zeker bewaard en gekoesterd moet worden voor komende generaties en als inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

Slotbijeenkomst op dinsdag 25 juni

‘Het rijke verleden van Neder-Betuwe is een belofte voor de toekomst’.

Zo begint het voorwoord van wethouder Hans Keuken in het boek ‘een schatkist met toekomstwaarde’.

Graag nodigen wij u namens portefeuillehouder Hans Keuken uit voor de slotbijeenkomst van het project ‘de schatkist van Neder-Betuwe’ op

datum: dinsdag 25 juni 2019
tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
locatie: gemeentehuis Opheusden

Met deze slotbijeenkomst ronden we het project ‘de schatkist van Neder-Betuwe’ af en presenteren we het tot stand komen van het inspiratieboek ‘een schatkist met toekomstwaarde’ reiken we het boek uit.

Een schatkistboek gevuld met inspirerende verhalen, ideeën en kansen voor de toekomst van Neder-Betuwe.

Het project is ruim een jaar geleden gestart met het in beeld brengen van de ontstaansgeschiedenis van Neder-Betuwe. De resultaten geven een goed beeld van de identiteit van ons gebied en van de kansen voor de toekomst.

Op deze ‘save the date’ uitnodiging (PDF, 930 kb) en in onderstaande tekst vindt u meer informatie.

De Schatkist van Neder-Betuwe – inspiratie voor de toekomst

Gemeente Neder-Betuwe rondt op 25 juni 2019 het project ‘de Schatkist van Neder-Betuwe’ af met de uitgave van een inspiratieboek met de titel ‘een schatkist met toekomstwaarde’. Het is het resultaat van een uniek samenwerking met inwoners. Aan de inwoners van Neder-Betuwe is gevraagd: Waar bent u trots op? Wat moet in De Schatkist van Neder-Betuwe? Waar ziet u kansen? Het leverde verhalen en foto’s op, kaarten en historische documenten én vele benoemde kansen voor de toekomst.

Onze geschiedenis is door dit project verrijkt, onze identiteit weer eens stevig benoemd. Een goed fundament om op verder te bouwen. Het helpt ons bij het maken van keuzes, onder meer bij het geven van invulling aan de Omgevingsvisie. Het helpt ons als we samen nieuwe geschiedenis gaan schrijven met de volgende generaties. Over wonen en leven, over kracht en over kansen en over hoe deze kansen ook te benutten.

Water

Water had door de eeuwen heen vaak de hoofdrol. Het bracht rampen maar maakte de strijdbare Neder-Betuwenaar ook vindingrijk. Het bracht voorspoed door de vruchtbare gronden, waarvan wij nu nog de vruchten plukken en waaruit wij de bomen rooien.

Op diverse momenten in de geschiedenis was de Betuwe van groot militair strategisch belang. Het fort, de linie, de kastelen en burchten, de herinneringsmonumenten, zij zijn bakens in de tijd. Maar ook de huizen en boerderijen zijn ons nagelaten.

Het zit allemaal in de Schatkist van Neder-Betuwe en het staat in het inspiratieboek dat op dinsdag 25 juni 2019 tijdens de slotbijeenkomst wordt gepresenteerd. Fantastisch gereedschap om dagelijks mee te werken, voor nu en in de toekomst. Voor een blijvend mooi Neder-Betuwe, een schatkist met toekomstwaarde.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via schatkist@nederbetuwe.nl.