Voorlopige uitslag referendum

van 21 maart 2018

VOORLOPIGE uitslag referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

  • Voor: 6580 stemmen
  • Tegen: 3838 stemmen
  • Aantal op antwoorden uitgebrachte stemmen: 10418
  • Aantal blanco stemmen: 426
  • Aantal geldige stemmen: 10844
  • Aantal ongeldige stemmen: 29
  • Aantal kiezers: 10873
  • Aantal kiesgerechtigden: 17228
  • Opkomstpercentage: 63,11 %

De voorlopige uitslag leveren we in bij de gemeente Nijmegen, die als hoofdstembureau van de regio alle voorlopige uitslagen uit de regio verzamelt. Vervolgens gaat deze voorlopige regionale uitslag naar de Kiesraad, die de voorlopige uitslagen van heel Nederland verzamelt. De Kiesraad maakt de uitslag op 29 maart 2018 na 11.00 uur definitief bekend. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

Uitgelicht