Bedrijven en deelnemingen

Onze gemeente participeert in:

Het Industrieschap Medel

Bedrijvenpark Medel ligt in de gemeente Tiel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de A15. Het terrein wordt ontwikkeld door het Industrieschap Medel. Hierin hebben bestuurders van onze gemeente en de gemeente Tiel zitting.

De uitstekende infrastructuur betekent optimale bereikbaarheid, de kracht van Bedrijvenpark Medel. Bovendien blijft Medel een ‘groene knoop’ in het landschap: een duurzaam bedrijventerrein met landschappelijke waarde. Kortom, een toplocatie voor ondernemend Rivierenland.

Vitens

De gemeente bezit een aanzienlijk aantal aandelen in Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland.

Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit een aanzienlijk aantal aandelen in de BNG.

Grondbank Midden Gelderland

De gemeente bezit enige aandelen in de Grondbank Midden Gelderland.