Bedrijven en deelnemingen

Onze gemeente participeert in:

Industrieschap Medel

Bedrijvenpark Medel ligt in de gemeente Tiel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de A15. Het terrein wordt ontwikkeld door het Industrieschap Medel. Hierin hebben bestuurders van onze gemeente en de gemeente Tiel zitting.

De uitstekende infrastructuur betekent optimale bereikbaarheid, de kracht van Bedrijvenpark Medel. Bovendien blijft Medel een ‘groene knoop’ in het landschap: een duurzaam bedrijventerrein met landschappelijke waarde. Kortom, een toplocatie voor ondernemend Rivierenland.

CV Casterhoven

Aan de zuidkant van Kesteren wordt de nieuwe woonwijk Casterhoven gerealiseerd. In totaal komen er circa 600 woningen. De drie partijen gemeente Neder-Betuwe, bouwbedrijf Gebroeders van Wanrooij BV en Van Grootheest Projekten BV participeren op gelijke basis in de commanditaire vennootschap voor de ontwikkeling van deze wijk.

Vitens

De gemeente bezit aandelen in Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland.

Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit aandelen in de BNG. Via twaalf 'verbonden partijen' (samenwerkingsverbanden) werkt de gemeente samen met andere partijen om onze lokale ambities en doelen te bereiken.