Verkiezingen Tweede Kamer - landelijke regelingen

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn wij al druk aan het werk om de stembureaus en het stemmen COVID-proof te maken. Zo zijn er ruim 15.000 potloden besteld. Iedereen krijgt een eigen potlood om mee te stemmen!

Landelijk wordt het volgende geregeld

Briefstemmen

Stemmen per brief geeft kiezers van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in hun gemeente. Uiteraard komt er voor de kiezers die per brief kunnen gaan stemmen een gerichte voorlichtingscampagne.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u in elke gemeente bij een aantal stemlokalen (minimaal 1 bij een kleine gemeente) vervroegd stemmen. Het minimaal aantal stemlokalen dat op deze dagen open moeten zijn, wordt wettelijk geregeld. Het vervroegd stemmen geeft kiezers die tot de coronarisicogroep horen de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen. Daarnaast blijft de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht.

Maatregelen bij stembureaus

Een greep uit de corona-maatregelen bij stembureaus:

  • Mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, moeten thuisblijven. Zij kunnen iemand machtigen om voor hen te stemmen;
  • Het aantal volmachten per persoon is verhoogd van 2 naar 3;
  • In het stembureau moet iedereen anderhalve meter afstand houden; mensen moeten hun handen desinfecteren; het dragen van een mondkapje wordt waarschijnlijk verplicht, als dat juridisch geregeld is. Bij elk stembureau is iemand aanwezig die continu op deze 3 punten let;
  • Iedere stemmer krijgt bij het stembureau een rood potlood dat hij/zij mee naar huis mag nemen;
  • Er zal regelmatig worden ontsmet.

Spoedwetsvoorstel

Voor deze aanvullende maatregelen is een wettelijke basis nodig. De wijziging op de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is inmiddels al door de Tweede Kamer aangenomen.

Meer informatie

Mocht er in de komende maanden meer informatie beschikbaar komen, dan kunt u dat op deze pagina’s lezen.

U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van team Verkiezingen, via email verkiezingen@nederbetuwe.nl.