Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Neder-Betuwe te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.  Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk of mondeling tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen (tel 14 0488 of email: verkiezingen@nederbetuwe.nl)

Voor elke aanvraag moet u een kopie legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.