Stemmen met een kiezerspas

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag 17 maart 2021 (en 15 en 16 maart 2021) is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

  • Bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van de gemeente is kosteloos een formulier verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Ook via onze website kunt u het formulier voor deze aanvraag downloaden. Het is ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen.
  • Het verzoekschrift, evenals de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

  • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur de stempas over te leggen bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.