Kiesraad – hulp bij stemmen

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme, dementie of wilsbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Gezondheidscheck

Als een kiezer in het stemlokaal vanwege een fysieke beperking aan het stembureau hulp vraagt bij het stemmen, vraagt het stembureaulid dat de hulp geeft aan deze kiezer om een gezondheidscheck over te leggen. Voor deze gezondheidscheck zal een model-formulier worden vastgesteld. De kiezer kan het model-formulier ter plekke invullen, maar mag uiteraard ook een van tevoren ingevuld formulier overhandigen aan het stembureaulid dat de hulp geeft. Een kiezer kan desgewenst de vragen van de gezondheidscheck ook ter plekke mondeling beantwoorden.

Hulp verlenen

Als uit het door de kiezer overgelegde formulier of uit zijn mondelinge beantwoording van de vragen blijkt dat alle vragen met ‘Nee’ zijn beantwoord, kan het stembureaulid de hulp geven. Omdat het houden van 1,5 meter afstand bij het geven van de hulp niet mogelijk is, moeten zowel het stembureaulid dat de hulp geeft als de kiezer die de hulp krijgt een mondneusmasker dragen. Het stembureaulid moet ook wegwerphandschoenen dragen.

Geen hulp

Als de kiezer een of meer vragen met ‘Ja’ beantwoordt, kan de hulp niet worden geboden. De kiezer kan, als hij het stemlokaal heeft verlaten, een andere kiezer nog een onderhandse volmacht geven

Hulp bij stemmen

Meer informatie over hulp bij stemmen op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/hulp-bij-stemmen