Bezorgen stempassen

De stempassen moeten uiterlijk 3 maart 2021 in het bezit van de kiezers zijn.

Hebt u geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen, tel. 14 0488 of email verkiezingen@nederbetuwe.nl.

Tweede Kamer der Staten Generaal

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezing. Voor een (actief) kiesrecht gelden de volgende eisen:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers heeft de Nederlandse nationaliteit
  • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (01 februari 2021) ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen van deze gemeente