Stemmen met een kiezerspas

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 20 maart 2019 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

  • Bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Ook via onze website kunt u de formulieren voor deze aanvraag downloaden. Het is ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen.
  • Het verzoekschrift, evenals de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

  • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook voor de Waterschapsverkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen en gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het waterschap Rivierenland. U dient wel rekening te houden dat de grenzen van de provincie niet dezelfde zijn als van het waterschap. U kunt dan alleen stemmen met een kiezerspas binnen de grenzen van uw waterschap. Dat betekent dat u alleen kunt stemmen in één van de gemeenten die liggen in uw waterschap. Als u naar een andere gemeente gaat, kunt u uw stem niet uitbrengen.

Voor meer informatie hierover: Waterschap Rivierenland, telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur: 0344-649090 of op de website: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/waterschapsverkiezing-2019/verkiezingen-2019.html

Uitgelicht