Stemmen bij volmacht

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen op woensdag 20 maart 2019 kan een kiezer stemmen bij volmacht. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

Machtiging door schriftelijke aanvraag

 1. Woont iemand die u wilt machtigen niet in de gemeente Neder-Betuwe maar deze heeft wel een stempas ontvangen voor de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap, dan kunt u die kiezer ook machtigen.
 2. Bij de afdeling Gemeentewinkel, team Verkiezingen, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn ook te downloaden via de website of met DigiD aan te vragen.
 3. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
 4. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 5. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
 6. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 7. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)

 1. De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem of haar te stemmen.
 2. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet mede ondertekenen.
 3. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Neder-Betuwe woont en ook een stempas heeft ontvangen.
 4. Dan geeft de kiezer de, in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, aan de gemachtigde.
 5. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen.
 6. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 7. Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 8. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Let op:

 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
 • De volmacht stem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Schriftelijke volmacht

De formulieren kunt u verkrijgen op het gemeentehuis. Ook via onze website kunt u de formulieren voor deze aanvraag downloaden. Het is ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen.

Maakt u gebruik van een schriftelijke volmacht voor de Provinciale Staten- of voor de waterschaps-verkiezingen dan dient u rekening te houden dat u alleen degenen kunt machtigen die

 • binnen de grenzen van de Provincie Gelderland als kiezer is geregistreerd
 • binnen de grenzen van uw waterschap als kiezer is geregistreerd.

Voor meer informatie over welke gemeenten tot waterschap Rivierenland behoren: Waterschap Rivierenland, telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op 0344-649090. Of via de website: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/waterschapsverkiezing-2019/verkiezingen-2019.html

Uitgelicht