Bezorgen stempassen

De stempassen moeten uiterlijk 6 maart 2019 in het bezit van de kiezers zijn.

Hebt u geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen, tel. 14 0488 of email verkiezingen@nederbetuwe.nl.

Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland

Niet iedereen ontvangt een stempas voor de Provinciale Staten en het Waterschap Rivierenland. De volgende eisen zijn voor een (actief) kiesrecht voor beide verkiezingen gelijk:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (04 februari 2019) ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen van deze gemeente.

Bent u een volwassene met de Nederlandse nationaliteit, een EU-burger of een niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland), dan mag u ook stemmen voor het waterschap. U ontvangt naast een stempas voor de Provinciale Staten ook een oproep voor de Waterschapsverkiezingen.

Uitgelicht