Risico's

Lees hier meer over de risico's.

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Volksgezondheid

Risico dat kosten en beslag aanzienlijk hoger uitvallen dan begroot.

Korte

De crisis heeft in de uitvoering het meeste effect op dit onderdeel. Belangrijke partner in dit taakveld is Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Groot

Telefonisch indicereren

Onvoldoende onderzoeksmogelijkheid (ter plaatse /face2face) naar de noodzaak voor ondersteuning

Korte

Mogelijk herstelwerkzaamheden nodig in de nafase.

Geen goedkeurende accountantsverklaring.

Te onrechte verstrekte voorzieningen met daaraan verbonden kosten.

Redelijk

Langer doorlopen bestaande indicaties

Een aantal indicaties loopt langer door omdat binnen de beschikte termijnen niet de resultaten zijn behaald die nodig zijn.

Korte

Mogelijk herstelwerkzaamheden nodig in de nafase.

Redelijk

Bulk aan ‘uitgestelde aanvragen’

Wij verwachten geconfronteerd te gaan worden met ‘uitgestelde aanvragen’, wat een risico is voor de afhandelingstermijnen.

Korte

Onvoldoende capaciteit op uitgestelde aanvragen binnen de termijnen af te kunnen handelen. Extra inhuur noodakelijk

Groot

Risico van rechtmatigheid uitgaven zorg

Er vinden betalingen plaats voor levering van zorg op een andere wijze dan contractueel is vastgelegd

Korte

Mogelijk geen goedkeurende accountantsverklaring.

Redelijk

Meerkosten GGD/GHOR

De extra inzet van de GGD/GHOR nemen we op in de begroting.

Korte/

middellange

Extra bijdrage van de gemeente bij onvoldoende compensatie door het rijk.

Groot

Extra inzet op contractbeheer en zorgcontinuïteit

Er vinden betalingen plaats voorlevering van zorg op een andere wijze dan contractueel is vastgelegd

Korte/

middellange

Mogelijk geen goedkeurende accountantsverklaring.

Redelijk