Gezondheidszorg

Lees hier meer over gezondheidszorg.

  • Met de overige partijen in de gezondheidszorg vindt veel afstemming plaats. Zij hebben een eigen rol in de crisisorganisatie. Landelijke maatregelen komen rechtstreeks van de GHOR of de VRGZ. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg op de voet om waar mogelijk te kunnen helpen met knelpunten en toekomstscenario’s.
  • GGD GZ heeft 200 fte vrijgespeeld in haar formatie voor de inzet in de crisisbeheersing. Zij heeft ook een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het testen van zorgmedewerkers. Hier schuilt een enorm financieel risico waarvan onduidelijk is of het Rijk dit allemaal compenseert. Tegelijkertijd ligt ander werk en projecten bij de GGD nu stil, hebben zij ook te maken met een stuwmeer aan verlofuren en moeten later andere werkzaamheden ingehaald worden.
  • Ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen worden gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.
  • Het ziekenhuis Tiel heeft een eigen crisisteam. Het ziekenhuis heeft zich helemaal ingericht op een grote toestroom van coronapatiënten. Er is een aparte ingang gecreëerd en Pro Persona is gevraagd om versneld een afdeling naar Nijmegen te verhuizen om meer bedden te kunnen inrichten.
  • Er is rechtstreeks contact tussen de crisisteams van de gemeente en ziekenhuis om af te stemmen wat de ontwikkelingen op gebied van de opvang van coronapatiënten zijn.
  • De bewoners van de verzorgingstehuizen hebben het moeilijk. Zij kunnen geen bezoekers meer ontvangen, zien zieke medebewoners en medebewoners die overlijden.
  • Het personeel heeft extra zorgdruk als gevolg van toename van zieke bewoners en ziekte van collega’s. Zij staan midden in de frontlinie van deze crisis.
  • Ook tijdens coronacrisis gaan de individuele vaccinaties voor kinderen van 0-4 jaar op het consultatiebureau door. Ook zwangeren kunnen op het consultatiebureau nog steeds de 22 wekenprik tegen kinkhoest halen. Collectieve vaccinatierondes worden waar mogelijk uitgesteld.