Gemeentelijke zorg

Lees hier meer over gemeentelijke zorg.

  • De overheid heeft de zorg als vitaal proces aangemerkt en dit moet blijven doorgaan.
  • Kernpunten: sinds de lockdown zijn de inloopspreekuren (de loketten) van de kernpunten in Ochten, Dodewaard, Kesteren, Opheusden en het gemeentehuis gesloten. Inwoners melden zich nu telefonisch (dagelijks tussen 9 en 12 uur) of per mail (24 uur per dag).
    De medewerkers van de kernpunten doen hun gesprekken en onderzoek zo veel mogelijk telefonisch. Er vinden alleen huisbezoeken plaats als dat voor het onderzoek een meerwaarde heeft, en dan pas nadat is vastgesteld dat er geen besmettingsrisico is.
  • Update 16 juli 2020: Sociaal team: Daar waar het wenselijk en noodzakelijk is vinden er weer huisbezoeken plaats nadat er vast is gesteld dat er geen besmettingsrisico is. Wanneer er twijfels zijn of een huisbezoek niet noodzakelijk is, ondersteunt en begeleidt het sociaal team de inwoner digitaal en telefonisch.

  • De coronacrisis heeft geleid tot aangescherpte maatregelen rondom het aanbieden van zorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet door de gemeente is ingekocht. Voor de inkoop en het contractmanagement werken de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal samen met het team Wmo/jeugd van Regio Rivierenland. Het team Wmo/jeugd voert het contractmanagement uit. Op casusniveau zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk.
  • Direct na bekendmaking van de coronamaatregelen heeft het college besloten om de persoonlijke contacten tussen (kwetsbare) inwoners en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. De indicatiestellingen voor zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en de Jeugdwet vinden nu telefonisch plaats. Wij bekijken en onderzoeken of en op welke wijze een herindicatie plaatsvindt van de telefonisch geïndiceerde inwoners na afloop van de coronaperiode.
  • Een medewerk(st)er vanuit Team/Wmo van Regio Rivierenland neemt deel in een kernteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Input vanuit de gemeenten in de regio Rivierenland met de betrekking tot zorg en ondersteuning op grond van de Jeugdwet en de Wmo komt op die manier rechtstreeks bij de Veiligheidsregio. Op deze website staat de belangrijkste informatie voor en van de Jeugdzorg en Wmo zorgaanbieders verzameld.
  • Aanbieders van zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in de regio Rivierenland hebben het verzoek gekregen om aanpassingen in hun dienstverlening te melden aan het team Wmo/jeugd van Regio Rivierenland. Dagelijks worden de knelpunten van de aanbieders verzameld en ontvangt elke gemeente die van het team Wmo/jeugd.
  • Update 20 juli 2020: De gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk om hun Wmo en jeugdzorg aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Er zijn in totaal drie verschillende maatregelen waar gebruik van kan worden gemaakt. Deze varieren in looptijd van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juli 2020 of zelfs 31 december 2020. De meest actuele informatie hierover vindt u via deze website.