Dag- en nachtopvang

Lees hier meer over dag- en nachtopvang.

Dak- en thuislozen en Maatschappelijk Opvang, georganiseerd in de regio Rivierenland.

Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW)

 • Nachtopvang: vier mensen hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang.
 • Er zijn drie extra verzoeken geweest voor de nachtopvang. Omdat er geen plek vrij is kon het RIBW niet op deze verzoeken ingaan.
 • De acht mensen die op de wachtlijst stonden hebben zich niet meer gemeld en het RIBW heeft ze ook niet actief benaderd. Totaal zijn er nu twaalf mensen geregistreerd voor een plek bij de nachtopvang.
 • De twee mensen die eerder zelf zijn vertrokken uit RIBW wegens corona zijn nog steeds in beeld. Het RIBW maakt zich zorgen over één van deze cliënten omdat deze persoon nu erg hoog in gebruik is. Op dit moment is er voor de kliniek een wachtlijst. Het RIBW houdt wel nog steeds contact met de cliënt.
 • Het RIBW heeft één cliënt vanuit Nijmegen overgenomen op een BW-plek omdat Nijmegen helemaal vol zit qua BW-plekken.
 • De bewoners van het RIBW zijn nog steeds gezond.

Iriszorg

 • De dagopvang vangt vijf of zes mensen op. Van deze mensen komen er vier vanuit de nachtopvang. De rest van de mensen variëren en lopen in/uit. Er is één nieuw cliënt bij gekomen.

GGD/Meldpunt bijzondere zorg (MBZ)

 • Er zijn deze week (week 19) wat meer meldingen voor casussen binnengekomen.
 • MBZ heeft intern overleg over het al dan niet op huisbezoek gaan bij mensen omdat persoonlijk contact wel belangrijk is bij de doelgroep zorgmijders.
 • Acute dienst van ProPersona heeft het wel druk volgens MBZ, maar heeft het nog steeds onder controle.

Overig

 • Over het algemeen lijkt het dat er geen problemen zijn in Rivierenland met dak en thuislozen oftewel de Oggz-doelgroep, maar dit kan stilte voor de storm zijn.
 • We weten wel dat op dit moment veel mensen hoog in (drugs)gebruik zijn en klachten hebben, maar omdat klinieken vol zitten kunnen wij deze mensen niet meteen helpen.
 • Er is wegens de corona-maatregelen weinig contact met deze doelgroep. Dit belemmert om de doelgroep beter in beeld te brengen. ProPersona en MBZ overwegen daarom om toch meer face2face contact te maken. Wel op afstand natuurlijk.
 • Belangrijk blijft om preventief en vroeg signalen op te pakken als het gaat om deze doelgroep.