Sport en cultuur

Sport

Update 19 november 2020:

 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

  • Wanneer er in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met kinderen en jeugd t/m 17 jaar sporten dan geldt wel het aantal van maximaal 30 personen en voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstand en groepjes van maximaal 4 personen.

 • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

 • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen (en men daarnaast dus altijd 1,5 meter afstand houdt).

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.

 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Let op: ook kinderen met klachten blijven thuis van het sporten.

 • Publiek bij sport is niet toegestaan.

 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Cultuur

Update 19 november 2020:

 • Dorpshuizen en bibliotheken zijn vanaf donderdag 19 november weer geopend. In binnenruimtes geldt een maximum van 30 personen. Daarbij gelden ook de bestaande voorwaarden voor afstand houden en reserveringen. Een mondkapje wordt dringend aangeraden bij betreden of verlaten van een publieke ruimte. Als u zit, kan het mondkapje af.

 • Amateurkoren: Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep (2 personen of meer) te zingen. Amateurkoren mogen dus niet samen zingen. Regels voor kinderen zijn anders: kinderen tot en met 12 jaar mogen in een groep zingen.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel
Sportprojecten en fysiek buurtsportwerk vinden in aangepaste vorm plaats Interventies die al ingezet waren, zoals Neder-Betuwe Bloeit!, gaan wel door maar leveren minder resultaat.

Korte en mogelijk lange

Binnen de mogelijkheden die er zijn wordt hier alsnog uitvoering aan gegeven, hetzij beperkter dan oorspronkelijk gepland vanwege de beperkende maatregelen voor sport en sportverenigingen die van kracht zijn.

 

Sportaccommodaties

De gemeente mist huurinkomsten, doordat er geen huur is geïnd voor de periode dat de sportaccommodaties niet gebruikt mochten worden vanwege een gedwongen sluiting door de coronamaatregelen.

Korte

Deze worden naar verwachting voor de periode 12 maart – 1 juni 2020 gecompenseerd door het rijk. Hiervoor is door het kabinet een compensatieregeling opgezet. We hebben een aanvraag ingediend. Binnen afzienbare tijd is duidelijk hoe dit uitpakt en of de misgelopen huurinkomsten volledig worden gedekt.

 

Sportverenigingen

De (financiële) impact van de coronacrisis op (kleine) sportverenigingen moet nog blijken.

Korte

Voor amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is door het kabinet een compensatieregeling opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kwamen amateursportverenigingen in aanmerking om een tegemoetkoming te ontvangen. Aanvragen konden worden ingediend t/m 11 oktober. Het is vooralsnog onbekend hoeveel verenigingen in onze gemeente deze aanvraag hebben gedaan.