Sport en cultuur

Sport

Update 3 juni 2021:

De mogelijkheden voor sport worden per 5 juni verder uitgebreid, zowel binnen als buiten. De plannen vanaf 5 juni voor sporten zijn terug te vinden op deze website van de Rijksoverheid. De coronaregels voor sport die per 5 juni nog gelden zijn op dit moment als volgt geformuleerd:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 

 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.

 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 

 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 

 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

 • Kleedkamers en douches zijn geopend. 

 • Sportkantines zijn open. 

 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 

 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 

 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn (zie voorwaarden hiervoor op de website van Rijksoverheid).

Door NOC*NSF is een protocol verantwoord sporten opgesteld. Dit protocol kunt u hier vinden

Cultuur

Update 3 juni 2021:

 • Bibliotheken zijn open (doorstroomlocatie)

 • Dorpshuizen (publieke locatie) kunnen weer openen, met de volgende regels: 

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.   

  • Reserveren is verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

  • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht. 

  • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

  • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

  • Een vaste zitplek is verplicht. Dit geldt voor alle locaties waar er geen doorstroom van mensen is. Dat zijn locaties waar mensen veelal zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek. 

  • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan. 

  • In doorstroomlocaties, zoals een bibliotheek, mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt algemeen voor alle locaties binnen en buiten.

  • Mondkapjes blijven in publiek toegankelijke binnenruimten verplicht. 

 

Klik hier voor meer informatie over de plannen voor opening van publiek toegankelijke locaties.

 • De mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening worden verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.

  • Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

  • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.

  • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 

  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. 

  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden

  • Publiek is niet toegestaan.

Klik hier voor meer informatie over zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel
Sportprojecten en fysiek buurtsportwerk vinden in aangepaste vorm plaats Interventies die al ingezet waren, zoals Neder-Betuwe Bloeit!, gaan wel door maar leveren minder resultaat.

Korte en mogelijk lange

Binnen de mogelijkheden die er zijn wordt hier alsnog uitvoering aan gegeven, hetzij beperkter dan oorspronkelijk gepland vanwege de beperkende maatregelen voor sport en sportverenigingen die van kracht zijn.

 

Sportaccommodaties

De gemeente mist huurinkomsten, doordat er geen huur is geïnd voor de periode dat de sportaccommodaties niet gebruikt mochten worden vanwege een gedwongen sluiting door de coronamaatregelen.

Korte

Deze worden naar verwachting voor de periode 12 maart – 1 juni 2020 gecompenseerd door het rijk. Hiervoor is door het kabinet een compensatieregeling opgezet. We hebben een aanvraag ingediend. Binnen afzienbare tijd is duidelijk hoe dit uitpakt en of de misgelopen huurinkomsten volledig worden gedekt.

 

Sportverenigingen

De (financiële) impact van de coronacrisis op (kleine) sportverenigingen moet nog blijken.

Korte

Voor amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is door het kabinet een compensatieregeling opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kwamen amateursportverenigingen in aanmerking om een tegemoetkoming te ontvangen. Aanvragen konden worden ingediend t/m 11 oktober. Het is vooralsnog onbekend hoeveel verenigingen in onze gemeente deze aanvraag hebben gedaan.