Sport en cultuur

Sport

  • Per 1 juli 2020 is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Sportkantines zijn ook weer geopend. Binnensportaccommodaties, waaronder ook sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dus voor personen die sport beoefenen geldt een uitzondering op de 1,5 meter-regel, voor zover dat voor het beoefenen van sport noodzakelijk is.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli 2020 weer open mogen.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Cultuur

  • Dorpshuizen zijn onder voorwaarden weer geopend.
  • Muziek maken is weer toegestaan, mits altijd op 1,5 meter afstand en voor blazers geldt 2 meter afstand.
  • Bibliotheek locatie Dodewaard is weer geopend, voorlopig op maandag van 14.00-19.00 uur, woensdag en vrijdag van 10.00-19.00 uur.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel
Sportprojecten en fysiek buurtsportwerk vinden in aangepaste vorm plaats Interventies die al ingezet waren, zoals Neder-Betuwe Bloeit!, gaan wel door maar leveren minder resultaat.

Korte en mogelijk lange

Binnen de mogelijkheden die er zijn wordt hier vorm aan gegeven. Sport en bewegen moet juist nu extra gestimuleerd worden ter preventie van zorg. Dit vraagt mogelijk om extra inzet van medewerkers.

 

Sportaccommodaties

De gemeente mist huurinkomsten, doordat er geen huur is geïnd voor de periode dat de sportaccommodaties niet gebruikt mochten worden vanwege een gedwongen sluiting door de coronamaatregelen.

Korte

Deze worden naar verwachting voor de periode 12 maart – 1 juni 2020 gecompenseerd door het rijk. Hiervoor zet het kabinet een compensatieregeling op (€90 miljoen landelijk). Binnen afzienbare tijd is duidelijk hoe dit uitpakt en of de misgelopen huurinkomsten volledig worden gedekt.

 

Sportverenigingen

De (financiële) impact van de coronacrisis op (kleine) sportverenigingen moet nog blijken.

Korte

Update 14 juli 2020: Voor kleine verenigingen die in de knel komen wordt gewerkt aan een rijksbrede regeling, waarbij nog niet duidelijk is welke verenigingen hiervoor precies in aanmerking komen en onder welke voorwaarden.