Gemeentelijke organisatie

Dienstverlening

 • De balie en receptie van het gemeentehuis zijn alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur geopend en op donderdagavond tussen 17.00 uur en 19.30 uur. Telefonisch zijn we alle werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur bereikbaar. De balie werkt ALLEEN OP AFSPRAAK om het aantal contacten te minimaliseren, voor het afhalen van documenten kunt u zonder afspraak bij de receptie terecht.
 • De balie werkt alleen op afspraak om het aantal contacten te minimaliseren, voor het afhalen van documenten kunt u zonder afspraak bij de receptie terecht.
 • Communicatie over openingstijden en het inplannen van afspraken vindt plaats via de eigen website en social media kanalen.
 • De Kernpunten zijn telefonisch te bereiken. De fysieke locaties zijn dicht.
 • Huwelijken zijn mogelijk op het gemeentehuis. Hiervoor geldt een maximum van 30 gasten.
 • Wij verwerken dagelijks de binnengekomen en uitgaande post. Daarbij hebben wij een digitale handtekening ingevoerd om de fysieke aanwezigheid op het gemeentehuis te beperken.
 • De naturalisatieceremonie en de lintjesregen zijn aangepast.

Management

 • Wij sturen op een minimale bezetting en dat medewerkers met gezondheidsklachten niet naar het gemeentehuis komen.
 • Het management zet zich extra in om de medewerkers goed aangesloten te houden bij de organisatie en heeft daarbij aandacht voor de werk en privébalans.
 • Het ziekteverzuim is dusdanig laag dat het minimale invloed heeft op de processen.

Organisatie in crisistijd

 • Alle medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Hiervoor is videobellen via Microsoft Teams mogelijk gemaakt.
 • Op kantoor werken wij met een minimale bezetting. Alleen wanneer het strikt noodzakelijk is komt een medewerker naar het gemeentehuis.
 • De balie en receptie zijn ingericht op basis van de maatregelen van het RIVM. Zo hebben wij onder andere plexiglas geplaatst en belijning aangebracht. Bezoekers ontsmetten de handen bij binnenkomst.
 • Er is een werkgroep overgangsfase ingesteld. De inrichting van het gemeentehuis is aangepast aan de uitgangspunten van een anderhalvemeter-samenleving. De impact van corona op de processen binnen de organisatie worden in beeld gebracht.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Drukte bij de balie en de receptie door beperking openingstijden.

Het niet in acht kunnen nemen van 1,5 afstand tussen bezoekers en medewerkers.

Doorlopend

Bij drukte worden maatregelen genomen om dit te beperken.

Geen.

De coronacrisis kan leiden tot extra verzuim van medewerkers. Onvoldoende beschikbaarheid van personele capaciteit.

Doorlopend

De managers houden hierover contact met de individuele medewerkers om uitval door verzuim zoveel als mogelijk te voorkomen.

Er zijn nog geen financiële gevolgen.