Kernen

Lees hier meer over de kernen.

Consumentenbestedingen veranderen en bezoekersaantallen lopen mogelijk terug in de dorpscentra. We signaleren nog geen (extra) leegstand in de centra van de kernen. Korte en langere termijn maatregelen in de nafase van de coronacrisis kunnen noodzakelijk zijn om de centrumfunctie te (blijven) versterken. Daarbij gaat het enerzijds om het behouden wat er is, en anderzijds om het meebewegen met ontwikkelingen om de centrumgebieden aantrekkelijk te houden.

De gemeente Neder-Betuwe kampt(e) voor de crisis niet/nauwelijks met leegstand. Het economische beleid is, mede ter voorkoming van leegstand, voor de winkelkernen steeds gericht geweest op concentratie van functies. Winkelconcentraties bevinden zich in de vier grotere kernen. En het beleid is om deze concentraties waar mogelijk te versterken. We hebben daardoor structureel te maken met beperkte leegstand. Winkels versterken elkaar en tevens heeft de loop richting de overige voorzieningen (dienstverleners, praktijken en medische diensten) in de aanlooproutes naar de centra ook een positief effect op de loop naar de winkelvoorziening in het centrum. De gemeenschapszin is in Neder-Betuwe groot, en dorpen zijn deels zelfvoorzienend. Er is sprake van een relatief grote lokale koopkrachtbinding. Onze inzet is deze binding te behouden en te versterken en hiertoe lokale initiatieven te ondersteunen.

In onze gemeente bevinden de horecabedrijven zich nogal verspreid, niet per se geconcentreerd in de winkelgebieden. In Neder-Betuwe houdt men zich over het algemeen goed aan de regels. Of de coronacrisis mogelijk leidt tot faillissementen is niet in te schatten. Per 1 juni 2020 mochten er binnen maximaal 30 bezoekers zijn, maar per 1 juli is het maximum aantal gasten losgelaten onder de voorwaarde dat er reservering, registratie vooraf en triage bij binnenkomst plaats vindt. De 1,5 meter afstandsregel betekent in veel gevallen een beperking in het aantal gasten maar doordat per 1 juli de ‘kuchschermen’ gebruikt mogen worden, valt dat mogelijk ook mee.

Voor hotels gold geen verplichte sluiting, maar alleen de daar overnachtende gasten mocht men tot 1 juni 2020 van eten/drinken voorzien.

Bij vragen over alternatieve initiatieven kan men altijd contact met de gemeente opnemen. Dat doen ondernemers (en inwoners) nu ook al. In samenwerking met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), het bedrijvenloket en horecavergunningverlening is een 1,5 meter loket ingericht zodat bij aanvragen die noodzakelijk of gewenst zijn ivm deze afstandsmaatregel snel een antwoord volgt. Hierover is gecommuniceerd via de diverse gemeentelijke mediakanalen.

Klik hier voor meer informatie over het 1,5 meter loket.