Verkeersmaatregelen in verband met bezoek Koninklijk paar

Houd rekening met wegafzettingen in centrum Opheusden

Gemeentehuis met rode loper

Op woensdag 29 mei 2019 is er een 'publieksmoment'  van 10.20 - 10.25 uur bij het bordes ('trouwstoep' onder het balkon) voor het gemeentehuis in Opheusden. Een bepaald gebied vóór het gemeentehuis is dan gereserveerd voor het publiek.

Volgt u alle aanwijzingen van de politie, beveiliging en verkeersregelaars en -wachten op!

Kom zoveel als mogelijk lopend of per fiets

Wie van plan is om bij het publieksmoment te zijn, die raden wij aan om zoveel als mogelijk op de fiets of lopend te komen. Houd er rekening mee dat de wegen rondom het gemeentehuis zijn afgesloten. In verband met de doorstroming geldt op veel wegen een parkeerverbod. Hierna de details.

Parkeren van fietsen

Parkeren van fietsen is onder meer mogelijk op het plein voor Swaenenstate (Dorpsstraat). Zorg ervoor dat ander verkeer en ook voetgangers er geen hinder van ondervinden.

Afgesloten voor verkeer

De volgende wegen zijn op 29 mei van 07.00 – 12.00 uur gesloten voor verkeer (geldt niet voor voetgangers):

 • Dorpsstraat tussen Swaenenstate en Burgemeester Lodderstraat;
 • Burgemeester Lodderstraat tussen Ooievaarstraat en Middenweg;
 • Eikenlaan tussen splitsing Burgemeester Lodderstraat en Reigerstraat;
 • Beukenlaan.

Auto’s op het terrein van de Eikenhoeve en in de Beukenlaan kunnen tot 09.00 uur wegrijden richting de Reigerstraat.

LET OP:

 • Op bovengenoemde wegvakken is tussen 07.00 en 12.00 uur parkeren niet mogelijk, ook niet in de vakken. Wilt u ervoor zorgen dat uw auto hier dus niet is geparkeerd!
 • Er geldt in dat tijdvak een wegsleepregeling maar wij verwachten dat deze maatregel niet nodig zal zijn.
 • Staat uw auto op eigen terrein? Dan moet deze voor 07.00 uur zijn weggereden óf deze dient te blijven staan tot 12.00 uur. Dit geldt ook voor het parkeerterrein bij de Hervormde kerk aan de kant van de Dorpsstraat.

Afgesloten voor verkeer, uitgezonderd aanwonenden en bedrijven

Afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van aanwonenden en bedrijven (zij kunnen wel in- en uitrijden maar mogelijk met hinder – verkeersregelaars dienen hekken te verplaatsen):

 • Burgemeester Lodderstraat vanaf de Middenweg tot de hoek Kerklaan/Dalwagenseweg. Parkeren op de rijbaan is niet toegestaan.

Eenrichtingverkeer

 • Lindelaan vanaf Kerklaan naar Dorpsstraat.

Parkeerverbod

In verband met bereikbaarheid van hulpdiensten en voor een goede doorstroming van het overige verkeer is het op de volgende wegen wél toegestaan om in de vakken te parkeren maar NIET toegestaan om langs de rijbaan te parkeren; dit geldt voor beide zijden:

 • Smachtkamp vanaf Hamsestraat tot Fazantstraat
 • Fazantstraat vanaf Smachtkamp tot Dalwagenseweg
 • Dalwagenseweg vanaf Kerklaan tot spoorwegovergang (station)
 • Parallelweg vanaf Lingebrug tot Hamsestraat (geldt ook voor de bermen)

Omleidingsroutes

Omdat het centrum van Opheusden is afgesloten, gelden op woensdagochtend 29 mei de volgende omleidingsroutes:

 • Dalwagensweg - Fazantstraat – Smachtkamp – Hamsestraat – In ’t Land en vice versa. De weg 'In 't Land' (die in verband met werkzaamheden is afgesloten van 20 mei - 7 juni) is tijdelijk open op 29 mei.
 • Verkeer vanaf de A15 wordt omgeleid via de afslag Kesteren/Rhenen

Dank voor al uw medewerking

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen wellicht enige overlast geven en bieden u op voorhand hiervoor onze verontschuldigingen aan. Maar gelet op mogelijke drukte en vooral ook voor de veiligheid van allen is hiertoe besloten. Rondom dit unieke bezoek willen wij er alles aan doen om het goed te laten verlopen. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Vragen

Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u die stellen bij voorkeur via e-mail naar communicatie@nederbetuwe.nl. U kunt ook naar het gemeentehuis bellen, t. 14 0488.

Lees meer

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Publieksmoment bij gemeentehuis

Vragen over Koninklijke bezoek?