Uitnodiging informatieavond woningbouw Fructuslocatie Dodewaard

Op woensdag 13 december van 19.00 tot (uiterlijk) 20.30 uur vindt een informatieavond plaats over woningbouw ‘Fructuslocatie’ Dodewaard in Herberg De Engel, Waalbandijk 102, Dodewaard. Omwonenden en andere geïnteresseerden zullen in een pril stadium bijgepraat worden. U bent van harte welkom!

Op dinsdag 5 december 2017 ondertekenden wethouder Hans Keuken van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg, KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Arnhem een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard. Deze ontwikkelaars bezitten evenals de gemeente Neder-Betuwe grond op de ‘Fructuslocatie’. Met hen is een principeakkoord bereikt over de ontwikkeling van dit gebied.

Fructuslocatie eerder genoemd als toekomstig woongebied

Een aantal jaren wordt  gesproken over mogelijke woningbouw ‘Fructus’ in Dodewaard. Met het Coalitieprogramma 2016-2018 is afgesproken  dat “geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. Met de woningstichtingen en instellingen afspraken maken over het beschikbaar krijgen van voldoende woonruimte, zodat mensen niet het dorp uit hoeven. Zo mogelijk woningbouw in Dodewaard”. 

Wethouder Hans Keuken: “Dit principeakkoord geeft ons de mogelijkheid deze ambitie verder uit te werken en te kijken hoe we bij het nieuw op te starten project in Dodewaard hier uitvoering aan kunnen geven. Ook andere thema’s willen we in die uitwerking betrekken, zoals woningbouw voor alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen), duurzaamheid, aansluiting op de bestaande structuur en bereikbaarheid.”

Maar ook al veel eerder is de Fructuslocatie genoemd als toekomstig woongebied.

Om verschillende redenen heeft woningbouw tot nu toe echter niet plaats kunnen vinden, onder meer omdat er niet voldoende ‘woningbouwcontingenten’ beschikbaar waren (die regionaal/provinciaal bepaald worden).

Handen ineen slaan

Omdat de gemeente Neder-Betuwe de komende jaren snel woningen wil realiseren in Dodewaard, besloten Vabo Ontwikkeling bv, KlokGroep Wonen bv, Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en de gemeente Neder-Betuwe de handen ineen te slaan. Binnenkort kan daarom gestart worden met de voorbereidingen voor een benodigde ruimtelijke procedure.

Waar?

De geplande woningbouw ligt aan de westzijde van Dodewaard, grenzend aan het bebouwde gebied en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

Bekijk hier de kaart van de locatie (PDF, 169 kb).

Fructus

Woensdag 13 december: vooraf informeren, inspraak later mogelijk

De bijeenkomst op 13 december a.s. is bedoeld voor het geven van informatie. De bijeenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld als inspraakavond.

De komende periode zullen stapsgewijs steeds meer details bekend worden. Op een later moment zal uiteraard inspraak mogelijk zijn over de plannen. Dan zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden.

Voor het gebied is een ‘Nota van Uitgangspunten’. Deze nota kunt u hier inzien (PDF, 1.098 kb).