SVn Duurzaamheidslening Neder-Betuwe 2016

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft op 10 december 2015 de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Neder-Betuwe 2016 vastgesteld als uitwerking van de Duurzaamheidsvisie 2016-2020 waarin ambities op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zijn opgenomen.

Met de nieuwe SVn duurzaamheidslening wil de gemeente zoveel mogelijk eigenaar-bewoners aanzetten om te investeren in het energiezuinig maken van hun woning of opwekken van duurzame energie. Inwoners van Neder-Betuwe kunnen tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om daarmee deze investering mogelijk te maken.

Voor de woningbezitters vallen de lasten van de geldlening geheel of voor een groot deel weg door het voordeel dat zij hebben op hun energierekening. De gemeente kan door middel van de lening haar klimaatdoelstelling helpen verwezenlijken en het budget kan naar verloop van tijd opnieuw worden ingezet.

Het bedrag dat u kunt lenen ligt tussen €2.500,- en €7.500,-  met een looptijd van tien jaar. De hoogte van de rente is afhankelijk van de SVn dagtarief maar zal omstreeks de 1% schommelen en staat voor de gehele looptijd vast.

U kunt om de duurzaamheidslening aan te vragen een aanvraagformulier invullen en indienen bij de gemeente. Als de gemeente besluit dat u voor deze lening in aanmerking komt dan kunt u vervolgens de gemeentelijke brief samen met het bijgevoegde SVn aanvraagformulier de daadwerkelijke aanvraag indienen bij de SVn.

De SVn zal daarna de kredietwaardigheid van aanvragers toetsen en uiteindelijk haar goedkeuring geven of onthouden. Houd u er rekening mee dat de SVn een maximale leeftijdsgrens van 75 jaar in acht neemt.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden:

Meer informatie over de duurzaamheidslening