De Omgevingsvisie: wat is de stand van zaken?

De gemeente Neder-Betuwe is in 2018 gestart met het maken van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

We hebben fase 1 van het proces inmiddels afgesloten. In deze fase hebben we informatie opgehaald. Alle inwoners van de gemeente zijn toen benaderd via een ansichtkaartenactie. We ontvingen ongeveer 900 reacties met waardevolle ideeën, tips en opmerkingen waar we mee aan de slag konden. Daarnaast hebben we tijdens een middag samen met onder andere ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden ook ideeën en wensen opgehaald. Tijdens een college-informatieavond van 3 oktober 2019 hebben we de opbrengst gedeeld met de gemeenteraad.

Inmiddels zijn we begonnen met fase 2: het analyseren van de resultaten en worden de eerste stappen gezet voor het daadwerkelijk maken van de Omgevingsvisie. Wanneer het concept Omgevingsvisie klaar is, zullen we dit met u delen en bespreken.

Wilt u het proces graag volgen? Houd dan de pagina over de Omgevingsvisie in de gaten: www.nederbetuwe.nl/omgevingsvisie.