Beleid Ruimte, Wonen, Milieu en Duurzaamheid

 • Masterplan Centrum Kesteren

  Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad het Masterplan centrum Kesteren vastgesteld.

 • Structuurvisie Neder-Betuwe 2015

  Op 4 juni 2015 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Neder-Betuwe 2015 vastgesteld.

 • Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020

  Om uitvoering te geven aan haar ambities heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe in 2010 de Nota Duurzaamheid vastgesteld. Op 17 september 2015 heeft de raad de vernieuwde versie, de Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020, vastgesteld.

 • Beleidsvisie Externe Veiligheid

  De gemeente heeft een beleidsmatige vrijheid om aan te geven hoe zij wil omgaan met externe veiligheidsrisico’s in bijvoorbeeld vergunningverlening voor opslag, vervoer en locaties van gevaarlijke stoffen en in ruimtelijke besluiten.

 • Vitale kernen in een sterke gemeente Neder-Betuwe 2.0

  De gemeente koerst de komende 10 jaar op het realiseren van 746 woningen. Daarbij ligt de focus op woningbouw in elke kern. Ook betaalbare sociale huurwoningen en het toevoegen van duurzaam aantrekkelijke woningen staan hoog op de prioriteitenlijst.

 • Wet geurhinder en veehouderij; Geurverordening Neder-Betuwe 2011

  De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden.

 • SVn Duurzaamheidslening Neder-Betuwe 2016

  De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft op 10 december 2015 de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Neder-Betuwe 2016 vastgesteld als uitwerking van de Duurzaamheidsvisie 2016-2020 waarin ambities op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zijn opgenomen.

 • Uitnodiging informatieavond woningbouw Fructuslocatie Dodewaard

  Op woensdag 13 december van 19.00 tot (uiterlijk) 20.30 uur vindt een informatieavond plaats over woningbouw ‘Fructuslocatie’ Dodewaard in Herberg De Engel, Waalbandijk 102, Dodewaard. Omwonenden en andere geïnteresseerden zullen in een pril stadium bijgepraat worden. U bent van harte welkom!