Inleiding

Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen?
De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verplichting om de gemeentelijke regelgeving digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl.

Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun publicaties en bekendmakingen. U kunt op de website zoeken op postcode en woonplaats en bekijken welke vergunningen er in die omgeving zijn verstrekt.

Wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt? Dat is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.