Ontwerpbestemmingsplan ‘Waalbandijk 59, Dodewaard’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 6669MC 59
Publicatiedatum
26-06-2019

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

Beschrijving

-    Ontwerpbestemmingsplan ‘Waalbandijk 59, Dodewaard’
Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt de voormalige pastorie van de Hervormde kerk in Dodewaard bestemd voor Maatschappelijke doeleinden, waardoor het (voormalige) woonhuis gebruikt kan worden als verenigingsgebouw bij de kerk (voor aan de kerk gerelateerde activiteiten).

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het gehele perceel aan de Waalbandijk 59 in Dodewaard.

 

Procedure

Inzageperiode:  27 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019.
Inzageplaatsen:
-    analoog: tijdens de openingstijden van het Omgevingsloket van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM, Opheusden;
-    digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpDOwaalbandijk59-ont1;

Zienswijzen
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerpbestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

 

Bijlagen