Inspraakprocedure voorontwerp Bestemmingsplan ‘Kesteren, Tielsestraat 95’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4041CS 95
Publicatiedatum
26-06-2019

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt

Beschrijving

-    Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kesteren, Tielsestraat 95’ dat is voorbereid om op deze locatie het vestigen van een landbouwmechanisatiebedrijf voor de Vlasman Group mogelijk te maken.  

Inzageperiode: 27 juni tot en met 24 juli 2019

Inzageplaatsen:
-    analoog: tijdens de openingstijden van het Omgevingsloket van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden;
-    digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740. bpKEtielsestr95-vop1

Procedure

Inspraak
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk dan wel mondeling zijn/haar mening over het voorontwerp kenbaar maken, alsmede daarover vragen stellen, opmerkingen maken en/of wensen naar voren brengen, die zullen worden beoordeeld en eventueel worden meegenomen in de vervolgprocedure.

Schriftelijke inspraakreacties:
Gemeente Neder-Betuwe, Afdeling Fysieke Pijler - Team Bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Onder vermelding van Inspraak bestemmingsplan Tielsestraat 95, Kesteren.

Indien u uw inspraakreactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker van Ruimtelijke Ordening, t. 14 0488.

 

 

Bijlagen