Ontwerpbestemmingsplan ‘Fructus Dodewaard’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 6669EK
Publicatiedatum
11-06-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend

Beschrijving

Voor een ieder ligt ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Fructus, Dodewaard’.

Dit ontwerpbestemmingsplan is voorbereid om de bouw van maximaal 80 woningen, inclusief de bijbehorende infrastructuur, mogelijk te maken aan de westzijde van de kern Dodewaard. Er worden binnen het plangebied woningen gerealiseerd in de koop- en huursector. Een substantieel deel van de woningen wordt levensloopbestendig.

Het plangebied grenst aan oostzijde aan de bestaande bebouwing aan de Lindenlaan, de Lindenhof en de Merelhof. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) globaal de grens. De noord- en zuidzijde van het plangebied wordt begrensd door de bestaande lintbebouwing aan de Matensestraat en Kalkestraat.

Inzageperiode: 13 juni t/m 24 juli 2019
Inzageplaatsen:

Procedure

Inzageperiode: 13 juni t/m 24 juli 2019

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerpbestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Bijlagen