Ontwerp-bestemmingsplan ‘Kernen Neder-Betuwe’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4043
Publicatiedatum
05-06-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend

Beschrijving

Voor een ieder ligt ter inzage het ontwerp van bestemmingsplan ‘Kernen Neder-Betuwe’. Voor de kernen Dodewaard, Wely, Opheusden, Kesteren, Echteld, IJzendoorn, Ochten gelden op dit moment een groot aantal bestemmingsplannen. Met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Neder-Betuwe’ worden deze plannen samengevoegd tot één bestemmingsplan met één uniforme regeling. Het gaat om een conserverend plan waarbij zoveel mogelijk de bestaande planologische rechten worden gerespecteerd.

Inzageperiode: 6 juni 2019 t/m 17 juli 2019

Inzageplaatsen:

Procedure

Inzageperiode: 6 juni 2019 t/m 17 juli 2019

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen: tijdens inzagetermijn en mogelijk door eenieder, bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.
Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Bijlagen