Inspraakprocedure en inloopavond voorontwerp Bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan B, fase 7’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4041AE
Publicatiedatum
21-05-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend

Beschrijving

Voor een ieder ligt ter inzage het voorontwerp van Bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan B, fase 7’. Dit voorontwerp bestemmingsplan is voorbereid om de bouw van maximaal 140 woningen mogelijk te maken op Casterhoven, Deelplan B, fase 7. Fase 7 betreft het gebied ten westen van de Hoofdstraat en ten noorden van de Pantarijn te Kesteren.

Inzageperiode: 23 mei t/m 19 juni 2019

Inzageplaatsen:

Procedure

Inzageperiode: 23 mei t/m 19 juni 2019

Reacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar te maken, alsmede vragen te stellen, opmerkingen te maken en/of wensen naar voren te brengen, die zullen worden beoordeeld en eventueel worden meegenomen in de vervolgprocedure.

Indien u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken met het secretariaat van de afdeling fysieke pijler (telefonisch bereikbaar onder nummer 14 0488).

Inloopavond

Op 4 juni a.s. van 19.30 tot 21.00 uur wordt er een inloopavond georganiseerd in restaurant Castra, Hoofdstraat 103, 4041 AC Kesteren. U kunt dan het voorontwerpbestemmingplan ‘Casterhoven, Deelplan B, fase 7’ en het stedenbouwkundig bekijken. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar zijn aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Bijlagen