Vaststelling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Neder-Betuwe 2019

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 4043
Publicatiedatum
21-05-2019

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend

Beschrijving

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 9 mei 2019 heeft vastgesteld de ‘Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Neder-Betuwe 2019’.

Deze verordening regelt onder meer de vergoedingen, scholingsmogelijkheden en ICT-voorzieningen voor raadsleden en commissieleden, voor zo ver dit niet landelijk is geregeld. Ze treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

U kunt de verordening op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.

Procedure

U kunt de verordening op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.