Onttrekking openbaarheid gedeelte Parallelweg Opheusden (Polsestraat)

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 4043KG
Publicatiedatum
21-05-2019

Beschrijving

Op 14 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders een besluit genomen waarmee de het gedeelte van de Parallelweg in Opheusden tussen de noordgrens van het perceel, kadastraal bekend Opheusden sectie D perceelnummer 11, en de zuidgrens van het perceel, kadastraal bekend Opheusden sectie C perceelnummer 2624, op basis van artikel 9 en 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet wordt onttrokken aan het openbaar verkeer.

Procedure

B. Inzage stukken APV en bijzondere wetten: Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden. Maakt u van te voren een afspraak via 14 0488.

Zienswijzen: Het indienen van zienswijzen is mogelijk door belanghebbenden tenzij in de publicatie anders is aangegeven. U kunt ook contact opnemen met de betreffende afdeling.

Zienswijzen kunt u schriftelijk of mondeling bekend maken. Mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders. Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens niet bij derden bekend worden, dan dient u dat kenbaar te maken.

Voorlopige voorziening Rechtbank: In geval er spoedeisend belang is, kunt u de bestuursrechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te nemen. Dit kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besteden besluit niet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.