Kesteren, Hoofdstraat 68, het vestigen van een kapsalon aan huis

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4041AE 68
Publicatiedatum
06-05-2019

Beschrijving

06-05-2019 | Hoofdstraat 68 Kesteren | het vestigen van een kapsalon aan huis

Procedure

A. Inzage stukken ODR: Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden. Let op: het Omgevingsloket werkt UITSLUITEND op afspraak, te maken via tel. 0344-579314.

Bezwaarschrift: Een bezwaarschrift indienen is mogelijk binnen een termijn van zes weken na de datum waarop het besluit verzonden is. Het bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal eisen:

  • De bezwaarmaker moet worden aangemerkt als belanghebbende
  • Het is voorzien van een handtekening van de bezwaarmaker
  • Het is voorzien van de naam en het adres van de bezwaarmaker
  • Het is voorzien van de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt
  • Het is voorzien van een inhoudelijke onderbouwing ofwel de gronden van bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet.

Het bezwaarschrift is gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kunnen zijn: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het bestuursorgaan vraagt vervolgens nader advies aan een door het gemeentebestuur ingestelde onafhankelijke commissie bezwaar en beroep. Over de termijnen die worden gehanteerd bij het behandelen van het bezwaarschrift wordt u nader geïnformeerd. Het correspondentieadres is in alle gevallen: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.