Voetbalvereniging Uchta, Keizerstraat 102, 4053 HK IJzendoorn voor het organiseren van het voetbalkamp 2019

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4053HK 102
Publicatiedatum
07-05-2019

De burgemeester en burgemeester en wethouders hebben op 29 april 2019 de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

Voetbalvereniging Uchta, Keizerstraat 102, 4053 HK IJzendoorn voor het organiseren van het voetbalkamp 2019 van 14 juni 2019 vanaf 18.00 uur tot en met 16 juni 2019 uiterlijk 14.00 uur op sportpark De Hoeken (APV artikel 2.25 en Evenementenbeleidsregels).

Procedure

Informatie: de heer J. Vermeer of mevrouw M.L.C. Guiljam-van der Vegt

B. Inzage stukken APV en bijzondere wetten: Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden. Maakt u van te voren een afspraak via 14 0488.

Bezwaarschrift: Een bezwaarschrift indienen is mogelijk binnen een termijn van zes weken na de datum waarop het besluit verzonden is. Het bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal eisen:

  • De bezwaarmaker moet worden aangemerkt als belanghebbende
  • Het is voorzien van een handtekening van de bezwaarmaker
  • Het is voorzien van de naam en het adres van de bezwaarmaker
  • Het is voorzien van de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt
  • Het is voorzien van een inhoudelijke onderbouwing ofwel de gronden van bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet.

Het bezwaarschrift is gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kunnen zijn: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het bestuursorgaan vraagt vervolgens nader advies aan een door het gemeentebestuur ingestelde onafhankelijke commissie bezwaar en beroep. Over de termijnen die worden gehanteerd bij het behandelen van het bezwaarschrift wordt u nader geïnformeerd. Het correspondentieadres is in alle gevallen: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

Voorlopige voorziening Rechtbank: In geval er spoedeisend belang is, kunt u de bestuursrechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te nemen. Dit kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besteden besluit niet. Het adres van de voorzieningenrechter is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.