Herinneringsplaquette gesneuvelde Indiëgangers

Op 28 juni 2013, tijdens de lokale Veteranendag, onthulden twee nabestaanden samen met de burgemeester de plaquette ter nagedachtenis aan vijf inwoners van de gemeente Neder-Betuwe. Deze vijf mannen sneuvelden in Nederlands-Indië tijdens de politionele acties.

De plaquette hangt in de hal van het gemeentehuis Neder-Betuwe en herinnert aan vijf gesneuvelde Indiëgangers: Izak van den Bosch, Gerrit Geurts, Arie Jacob van Ogten, Roelof Otten en Menso Mechteld van Welij.

De onthulling werd gedaan door mevrouw D. van de Voort-Geurts (zuster van G. Geurts) en mevrouw J.C. van Dam-Hoogerbeets (halfzuster van M.M. van Welij) samen met burgemeester ir C.W. Veerhoek.

Twee dames onthullen samen met burgemeester Veerhoek de marmeren plaquette.

Marmeren plaquette

Informatie over de in Indië gesneuvelde veteranen

Izak van den Bosch

 • Geboren in Opheusden op 3 februari 1927
 • Militair onderdeel KL, rang: Sld Ekl.5-3 RI (Koninklijke Landmacht, Soldaat 1e klasse, 5e bataljon, 3e Regiment Infanterie)
 • Gesneuveld nabij Palembang op 8 maart 1949
 • Begraven op Nederlands ereveld Pandu in Bandung (Indonesië)

Tekstplaat op Nederlands Indisch monument in Den Haag Nederlands Ereveld Pandu in Bandung Wit kruis op Nederlands Ereveld Pandu in Bandung

Gerrit Geurts

 • Geboren in Dodewaard op 13 augustus 1926
 • Militair onderdeel KL, rang: Sld.1-4-GRJ (Koninklijke Landmacht, Soldaat 1e klasse, 1e compagnie, 4e bataljon Garderegiment Jagers)
 • Gesneuveld in Wonoredjo op 10 augustus 1949
 • Begraven op Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya (Indonesië)

Tekstplaat op Nederlands Indisch monument in Den Haag Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya Wit kruis op Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya

Arie Jacob van Ogten

 • Geboren in Echteld op 20 april 1925
 • Militair onderdeel KL, rang: Sld.32 Hp VA (Koninklijke Landmacht, Soldaat, 32e Hulpverbandplaats Afdeling)
 • Gesneuveld in kampong Passar Praten-Banjoemas op 15 september 1948
 • Begraven op Nederlands ereveld Pandu in Bandung (Indonesië)

Er is midden jaren 50 in Ochten bij de bouw van de zogenaamde Oostenrijkse woningen een straat naar hem vernoemd, de A.J. van Ogtenstraat.

Tekstplaat op Nederlands Indisch monument in Den Haag Nederlands Ereveld Pandu in Bandung Wit kruis op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung

Roelof Otten

 • Geboren in Emmen op 28 april 1927
 • Militair onderdeel KL, rang: Sld.3-5 RS (Koninklijke Landmacht, Soldaat, 3e bataljon, 5e Regiment Stoottroepen)
 • Gesneuveld in Moentilan op 23 december 1948
 • Begraven op Nederlands ereveld Candi in Semarang (Indonesië)

Roel Otten is geboren op 28 april 1927 en afkomstig uit de Achterhoek. Waarschijnlijk is hij opgenomen geweest in de Weesinrichting Neerbosch in Nijmegen, hetgeen mogelijk duidt op het feit dat hij geen ouders meer had. Hij is als jonge bakkersknecht ongeveer anderhalf jaar werkzaam geweest bij bakker Jan van Drempt in Dodewaard. Vervolgens heeft hij als dienstplichtig militair gediend in voormalig Nederlands Indië en is daarbij tijdens een patrouille gesneuveld.

Nederlands Ereveld Candi in Semarang Wit kruis op Nederlands Ereveld Candi in Samarang

Menso Mechteld van Welij

 • Geboren in Dodewaard op 11 november 1915
 • Militair onderdeel KL, rang: SMI.2-6 RI (Koninklijke Landmacht, Sergeant-majoor Instructeur, 2e bataljon, 6e Regiment Infanterie)
 • Gesneuveld in Semarang op 15 november 1946
 • Begraven op Nederlands ereveld Candi in Semarang (Indonesië)

Tekstplaat op Nederlands Indisch monument in Den Haag Nederlands Ereveld Candi in Semarang Wit kruis op Nederlands Ereveld Candi in Semarang