Herdenkingsbord reünie 44 R.I.

De 44 R.I.-straat ter hoogte van nummer 1 in Ochten

Het 44ste Regiment Infanterie onder commando van de kolonel G.D.E.J. Hotz, verdedigde in de Meidagen van 1940 met heldenmoed de Ochtense stellingen tegen een onverhoedse aanval van overmachtige Duitse stoottroepen.
Voor de laatste maal kwamen de militairen van oud 44 R.I. bijeen voor hun 30ste reünie.
Het monument ter nagedachtenis van hun gesneuvelde kameraden zal het symbool blijven van hun heldhaftig optreden en hun verbondenheid met ons.
Ochten, 10 mei 1975,
de inwoners.

Ochten herdekingsbord reünie 44 R.I.