4 mei 2020 in Ochten

Aangepaste herdenking

Beste inwoners van Ochten,

Zoals u allen waarschijnlijk gehoord en gelezen heeft zullen in Nederland tot 1 juni alle samenkomsten niet doorgaan. Dit treft ook ons als 4&5 mei comité Ochten-Eldik en dus ook u.

Wij betreuren dit erg, maar onze en uw gezondheid staat nu voorop. We realiseren ons dat het vooral voor diegenen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten emotionele gevoelens kan oproepen. Afzondering, elkaar niet kunnen ontmoeten.

In overleg met burgermeester, gemeentebestuur en alle andere comités in de gemeente Neder-Betuwe zoeken we naar een manier om de 4 mei herdenking vorm te geven volgens de huidige richtlijnen. Via de sociale media en de kranten zult u daar over geïnformeerd worden. 

Monument Ochten aan de Molendam

Hieronder lees u de tekst zoals die op de site van het Nationaal 4&5 mei Comité staat.

Rest ons u toe te wensen dat u en uw dierbaren gespaard worden van besmetting en mocht dit toch zo zijn dat dit een mild verloop mag hebben.

Zorg goed voor elkaar!

Warme groet namens het 4&5 mei comité Ochten-Eldik

Nationaal 4&5 mei comité, 18 maart 2020

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende weken een passend programma op. 

Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk in onze samenleving gevoeld. Dat is voor ons het voornaamste uitgangspunt bij de vormgeving van deze twee voor iedereen zo belangrijke dagen.

Wij overleggen met alle betrokkenen over een mooie en eigentijdse manier om 4 en 5 mei vorm en inhoud te geven. De richtlijnen van de overheid met betrekking tot volksgezondheid zijn daarbij leidend.
Wij nodigen graag iedereen uit met ons mee te denken en mee te doen. 

We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.

De Maand van de vrijheid, waarin in het kader van 75 jaar vrijheid onder meer twaalf bussen van de Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, kan onder de huidige omstandigheden helaas geen doorgang vinden. Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar.

Lees meer op de websites van: